ประชุมเชิงปฏิบัติ งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติ งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดย มีนายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.พช.3 เป็นประธานในการเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติ จำนวน 12 โรงเรียน

IMG_20201116_101908

Image 54 of 54

Loading