ยกเลิกประกาศเชิญชวนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา  ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading