สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ

  • สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รายการ  ลว 12 ธันวาคน  2560 ( รายละเอียดดังแนบ )
  • สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์รถโดยสาร  ขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน  1  คัน  ลว  12  ธันวาคม  2560 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading