เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองแจง

ตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองแจง สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถ่นโล่ง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรเพทาย (ให้บริการ) รายละเอียดังแนบ (ไฟล์แนบ)

Loading