เอกสาร สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์แนบ )

Loading