แก้ไขเอกสาร เบิกจ่ายโครงการต่างๆ

ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัย

  1. โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม 

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
  2. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
  3. โรงเรียนบ้าน กม.30
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
  5. โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
  6. โรงเรียนบ้านนาวังแหน
  7. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

โครงการโรงเรียนต้นแบบ

  1. โรงเรียนบ้านบ่อไทย

แก้ไขเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Loading