ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อิงคนันท์ก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อิงคนันท์ก่อสร้าง  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

 

Loading