ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ( รายละเอียดดังแนบ  )

ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 ) ( รายละเอียดดังแนบ )

ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 ) ( รายละเอียดดังแนบ )

 

 

Loading