ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

       ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

  1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (Computer for Classroom)  ( รายละเอียดดังแนบ  )
  2.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ  ( รายละเอียดดังแนบ  )
  4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ)
  6. โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ  )
  7. โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)

Loading