ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

  1. รายงานผลการพิจารณา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของบริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์  2000  จำกัด   ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. รายงานผลการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560 ของบริษัท  เอสวีโอเอ  จำกัด (มหาชน)  ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. รายงานผลการพิจารณาของคระกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ สำหรับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 ) ( รายละเอียดังแนบ )
  4. รายงานผลการพิจารณาของคระกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ สำหรับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2 ) ( รายละเอียดังแนบ )
  5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ  ( รายละเอียดดังแนบ )
  6. รายงานผลการพิจารณา ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ  ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. รายงานผลการพิจารณา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561 ของบริษัท  เอสวีโอเอ  จำกัด (มหาชน)  ( รายละเอียดดังแนบ )
  8. รายงานผลการพิจารณา โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  9. รายงานผลการพิจารณา  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  10. รายงานผลการพิจารณา  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังแนบ)

Loading