ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคา

  1.  ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2560  ( รายละเอียดดังแนบ  )
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ   ( รายละเอียดดังแนบ )
  4. ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  6. ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. ประกาศผู้ชนะ โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่  2  (ประกาศผู้ชนะครั้งที่2)

Loading