ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

 1,397 total views,  2 views today