ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

  1.  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา  โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading