แผนการจัดหาและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ

แผนการจัดหาและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ

งบประมาณ 2562

  • แผนการจัดหาและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ( Download เอกสาร  )
  • แผนจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และ โรงเรียนครั้งที่ 1 เกิน 5 ล้าน   ( Download เอกสาร )
  • แผนจัดหาไม่เกิน 5 ล้าน  งานก่อสร้างโรงเรียน   ( Download เอกสาร  )

Loading