รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม           รายละเอียดดังแนบ  ( ตุลาคม )
 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน     รายละเอียดดังแนบ  ( พฤศจิกายน )
 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ธันวาคม          รายละเอียดดังแนบ   ( ธันวาคม )
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มกราคม          รายละเอียดดังแนบ  ( มกราคม )
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์       รายละเอียดดังแนบ  ( กุมภาพันธ์ )
 6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม            รายละเอียดดังแนบ  ( มีนาคม )
 7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน          รายละเอียดดังแนบ  ( เมษายน )
 8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤษภาคม       รายละเอียดดังแนบ  ( พฤษภาคม )
 9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มิถุนายน          รายละเอียดดังแนบ  ( มิถุนายน )
 10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กรกฎาคม        รายละเอียดดังแนบ  ( กรกฎาคม )
 11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  สิงหาคม          รายละเอียดดังแนบ  ( สิงหาคม )
 12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กันยายน          รายละเอียดดังแนบ  ( กันยายน)

Loading