รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม           รายละเอียดดังแนบ  ( ตุลาคม )
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน    รายละเอียดดังแนบ  ( พฤศจิกายน )
  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ธันวาคม         รายละเอียดดังแนบ   ( ธันวาคม )
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มกราคม         รายละเอียดดังแนบ  ( มกราคม )
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์      รายละเอียดดังแนบ  ( กุมภาพันธ์ )
  6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม          รายละเอียดดังแนบ  ( มีนาคม )
  7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน         รายละเอียดดังแนบ  ( เมษายน )
  8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤษภาคม     รายละเอียดดังแนบ  ( พฤษภาคม )
  9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มิถุนายน        รายละเอียดดังแนบ  ( มิถุนายน )
 

Loading