ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  1. รายงานผลการพิจารณา  โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. รายงานผลการพิจารณา  โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading