ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563   (รายละเอียดดังแนบ )
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ประจำปีงบ พ.ศ.2563 ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีงบ พ.ศ.2563 (รายละเอียดดังแนบ  )
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบ พ.ศ.2563 ( [รายละเอียดดังแนบ )
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบ พ.ศ.2563 ( รายละเอียดดังแนบ )
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบ พ.ศ.2563 ( รายละเอียดดังแนบ

Loading