ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2564

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดดังแนบ )
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading