ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  ซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนสอนของสถานศึกษา CC1  ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 จำวน 23 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000.00 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่งวันที่ 1 ก.พ.  ถึง 31 มี.ค. 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จำวน 23 อัตรา ( รายละเอียดดังแนบ )
  6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 จำวน 23 อัตรา ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง  ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading