รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

 

 518 total views,  2 views today